Het bedrijfsidee

In de naam van het bedrijf, GIRAF B.V., is de bedrijfsidee opgenomen.
De letters staan voor:

  Grond

Het woord grond staat vooral voor grondbeleid en grondbedrijf. Het grondbedrijf binnen een gemeente koopt gronden aan, maakt gronden bouwrijp, verkoopt gronden en zorgt voor de aanleg van openbare ruimte. Daarmee zorgt een grondbedrijf voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid van een gemeente. GIRAF B.V. levert expertise op het gebied van het grondbeleid en de aansturing van het grondbedrijf. Daarbij is de planeconomie basis voor het handelen.

  Interim

Interim staat voor interim-management binnen de ruimtelijke ordening en in het bijzonder op het gebied van het grondbeleid, het grondbedrijf en publiekprivate samenwerkingsvormen. GIRAF B.V. levert expertise in de vorm van managementcapaciteit voor het leiden van projectorganisaties (binnen een gemeente of binnen een project BV), het leiden van gemeentelijke afdelingen op het gebied van grondbedrijf, planeconomie en ruimtelijke ordening.

  Ruimte

Ruimte staat voor de ruimtelijke ordening dat door het grondbeleid en het grondbedrijf wordt uitgevoerd.

  Advies

Advies wordt er gegeven op het gebied van ruimtelijke en ruimtelijk economische planning.

  Financiering

Financiering van plannen wordt vaak als sluitstuk van een ruimtelijk plan gezien. Echter zonder geld zal een plan niet uitgevoerd worden. De financiering van plannen dient altijd gelijktijdig met de opzet van het plan aangepakt te worden om de uitvoerbaarheid meteen vanaf het begin in beeld te brengen. Planeconomische kennis maar ook de kennis op het gebied van financiering van project B.V.´s wordt omgezet in adviezen ten aanzien van onrendabele investeringen, subsidies, inzet van vermogen, realisatie door de gemeente of door particulieren, verwervingsstrategieën, enzovoorts.

De Giraffe staat bekend voor zijn lange nek, waarmee hij veel overzicht heeft over zijn omgeving. GIRAF BV beschikt over kennis die veel overzicht oplevert op het gebied van de ruimtelijke ordening en in het bijzonder het grondbeleid. Door dit overzicht ontstaan adviezen die strategisch en op de toekomst gericht zijn. Met die adviezen kan menskracht beter ingezet worden en de plannen kunnen resultaatgericht tot stand komen.

Daarnaast beschikt GIRAF over veel kennis ten aanzien van Financial control, administratie, rekensystemen, koppelingen van administratieve systemen en risicomanagement op het gebied van grondexploitaties.

GIRAF BV is opgericht door Henk Figge. Het bedrijf is een eenmanszaak die zich toelegt op drie onderdelen, te weten:

1. Interim-management
2. Advieswerk
3. Kennisoverdracht

De twee eerste onderdelen spreken voor zich gezien het voorgaande. Het derde onderdeel wordt ingegeven door de behoefte de opgedane kennis uit te dragen, zodat goedopgeleide projectmanagers en planeconomen ook in de toekomst onze ruimtelijke ordening met verstand van zaken ten uitvoer kunnen brengen.